Nariadenie zriaďovateľa pre MŠ Estónska a ZŠ Bieloruská – Podunajské Biskupice

Nariadenie zriaďovateľa pre MŠ Estónska a ZŠ Bieloruská - Podunajské Biskupice

Prečítajte si aktuality ohľadne nariadenie zriaďovateľa pre MŠ Estónska a ZŠ Bieloruská – Podunajské Biskupice

Nariadenie zriaďovateľa pre Materskú školu Estónska 3, 821 06 Bratislava
Nariadenie zriaďovateľa pre Základnú školu Bieloruská 1, 821 06 Bratislava

Starosta Mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice, Mgr. Zoltán Pék nariaďuje
plniť karanténne opatrenie u všetkých žiakov, pedagogických a nepedagogických zamestnancov navštevujúcich tieto školy.

V súvislosti s výskytom COVID-19 u rodinného príslušníka detí navštevujúcich Materskú školu Estónska 3, Bratislava a Základnú školu Bieloruská 1, Bratislava a na zabránenie šírenia ochorenia COVID-19 je potrebné podrobiť sa karanténnym opatreniam:

  • Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu od 13.marca 2020 do 31.marca 2020
  • Poučenie všetkých žiakov, pedagógov a ostatných zamestnancov

Osoby sú povinné vykonať nasledovné opatrenia:

  1. sledovať svoj zdravotný stav (náhly nástup aspoň jedného z týchto príznakov: horúčka, kašeľ, bolesti hrdla, dýchavičnosť) a v prípade objavenia sa príznakov bez meškania telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a RÚVZ Bratislava a podrobiť sa odberu biologického materiálu
  2. zostať v domácej izolácii
  3. zdržať sa sociálnych kontaktov (všetkých)
  4. necestovať
  5. zdržať sa pracovnej činnosti s výnimkou práce ,,home office“

Nariadenia:

v pdf formáte si môžete pozrieť tu.

Nariadenie zriaďovateľa pre MŠ Estónska a ZŠ Bieloruská – Podunajské Biskupice:

Zdroj: Mestká časť Podunajské Biskupice

Ak máte nejaké otázky kľudne nás môžete kontaktovať radi vám poradíme.