Odškodné pri meškaní či zrušení letu

Odškodné pri meškaní či zrušení letu

Pripravili sme pre vás článok kde sa dočítate na aké odškodné pri meškaní či zrušení letu máte nárok. Ocitli ste sa v situácii, že vám meškal let, nestihli ste preto iný alebo váš pôvodný letecká spoločnosť zrušila?Vďaka Európskej únii a jej nariadeniam o ochrane spotrebiteľa v leteckej doprave, ktorá hovorí, ak vám let mešká alebo je zrušený máte nárok na odškodné do výšky 600 Eur musíte však spĺňať niekoľko podmienok.

Kedy máte nárok na odškodné za meškanie či zrušenie letu?

 • keď váš let mešká viac ako 3 hodiny máte nárok na odškodné vo výške od 250 do 600 Eur. Za meškanie sa pokladá omeškanie príletu nie odletu
 • ak je váš let zrušený menej ako 14 dní pred odletom, ak vám letecká spoločnosť oznámi jeho zrušenie a ponúkne náhradu alebo vrátenie peňazí máte to vyriešené.
 • Presmerovanie letu. Za presmerovanie letu sa považuje, ak ste sa dostali do cieľového miesta s odlišným číslom letu alebo inou leteckou spoločnosťou, v dôsledku čoho ste prileteli do cieľového miesta Vašej cesty s oneskorením
 • Zamietnutie nástupu na palubu z dôvodu, že počet miest v lietadle je menší ako je počet cestujúcich (letecká spoločnosť predala viac leteniek ako je kapacita lietadla, alebo lietadlo bolo vymenené za menšie), v dôsledku zmeškaného prípojného letu alebo iných prevádzkových dôvodov, za ktoré zodpovedá letecká spoločnosť.
 • Zníženie prepravnej triedy v dôsledku nedostatku miest na palube.
 • Technický problém lietadla, ktorý sa zistil počas bežnej údržby lietadla alebo ktorého príčinou je nedostatočná údržba lietadla.

Na akú sumu máte nárok pri odškodnom pri meškaní či zrušení letu?

 • 250,- EUR – meškanie 3 hodiny; platí pri všetkých letoch pod 1 500 km
 • 400,- EUR – meškanie 3 hodiny alebo viac; platí pri letoch nad 1 500 km v rámci EÚ a pri letoch od 1 500 km do 3 500 km mimo EÚ
 • 300,- EUR – meškanie 3 – 4 hodiny; platí pri letoch nad 3 500 k600,- EUR – meškanie 4 hodiny alebo viac; platí pri letoch nad 3 500 km mimo EÚ

Na akú výšku odškodného máte nárok pri presmerovaní letu?

 • 250,- EUR – platí pri všetkých letoch pod 1 500 km
 • 400,- EUR – platí pri letoch nad 1 500 km v rámci EÚ a pri letoch od 1 500 km do 3 500 km mimo EU
 • 300,- EUR – platí pri letoch nad 3 500 km v prípade meškania 3-4 hodiny
 • 600,- EUR – platí pri všetkých letoch nad 3 500 km mimo EÚ

Kedy nemáte nárok na odškodné za meškanie či zrušenie letu?

 • meškanie z dôvodu mimoriadnej okolnosti, ktorá sa vzťahuje na váš let a nie je leteckým dopravcom nijak ovplyvniteľná
 • poveternostné podmienky
 • prírodná katastrofa
 • štrajk tretej strany
 • ak technická porucha lietadla súvisí s udalosťou, ktorá nebola spôsobená bežnou činnosťou leteckých spoločností

Ako získať odškodné za meškanie či zrušenie letu?

 • Priamo cez leteckú spoločnosť čo je zdĺhavý proces.
 • Ak u leteckej spoločnosti nepochodíte kontaktovať môžete vnútroštátne orgány u nás je to Slovenská obchodná inšpekcia.
 • Jednoduchšia možnosť je využiť služby spoločnosti, ktorá za vás vybaví odškodnenie za meškanie či zrušenie letu
 • Vybavenie je pre vás zadarmo spoločnosť si za vymáhanie berie 25% províziu z vymáhanej sumy.
 • Odškodné za zrušený či zmeškaný let cez spoločnosť, ktorá za vás vybaví odškodnenie si môžete vybaviť tu:

Môže sa technická porucha lietadla považovať za mimoriadnu okolnosť?

NIE – za „mimoriadne okolnosti“ nemožno považovať technický problém, ktorý sa zistil počas bežnej údržby lietadla alebo ktorého príčinou je nedostatočná údržba lietadla.

ÁNO – ak technická porucha súvisí s udalosťou, ktorá nebola spôsobená bežnou činnosťou leteckých spoločností a ktorá je vzhľadom na svoju povahu či pôvod mimo ich kontroly. Napríklad skrytá výrobná porucha zistená výrobcom lietadla alebo príslušným orgánom, alebo poškodenie lietadla spôsobené sabotážou alebo terorizmom sa za mimoriadne okolnosti považovať môžu.

Bol mi zamietnutý vstup na palubu. Môžem požadovať náhradu?

Dostali ste zamietnutý vstup na palubu z dôvodu nadmerného rezervovania alebo z iného dôvodu a nebola vám poskytnutá žiadna kompenzácia?

Máte nárok na kompenzáciu, ak ste:

 • cestujúci lietajúci do Európy a váš let bol prevádzkovaný európskou leteckou spoločnosťou alebo
 • cestujúci prichádzajúci z Európy.

Pri akých letoch si môžete uplatniť nárok na odškodné?

Nárok na odškodné si môžete uplatniť pri každom lete (vrátane charterového) s odletom z letiska EÚ alebo s príletom na letisko EÚ z letiska mimo územia EÚ, ak let prevádzkuje letecká spoločnosť z krajiny EÚ.

Pod EÚ sa myslí 27 členských štátov EÚ vrátane Guadeloupe, Francúzskej Guyany, Martiniku, ostrovov Réunion a Mayotte, Svätého Martina (Francúzskych Antíl), Azorských ostrovov, Madeiry a Kanárskych ostrovov, ako aj Island, Nórsko, Švajčiarsko a Spojené kráľovstvo. Pod EÚ sa nemyslia Faerské ostrovy, Ostrov Man a Normanské ostrovy.

Máte právo na odškodné aj, keď ste cestovali cez cestovnú kanceláriu a cenu letu ste mali zahrnutú v cene?

Áno. Nezáleží na tom, či ste cestovali individuálne, alebo s cestovnou kanceláriou.

Keď cestujem s rodinou kto by mal žiadať o odškodnenie?

Každý člen vašej rodiny. Každý cestujúci letu musí požiadať o začatie kompenzácie. Ak je rodinný príslušník maloletý, jeho/jej opatrovník bude musieť vyplniť formulár a podpísať splnomocnenie v jeho mene.

Do akej doby môžete žiadať odškodné?

Na odškodné máte nárok približne do 24 kalendárnych mesiacov od dátumu letu.

Starostlivosť načo máte nárok?

Pokiaľ náhradný let dostanete na druhý deň alebo o pár dní neskôr letecká spoločnosť má povinnosť zabezpečiť vám stravu, ubytovanie a transfer, ktorý vás odvezie na hotel a späť. Toto právo máte dokonca aj v prípade, ak bol let zrušený kvôli mimoriadnym okolnostiam, akými sú napr. počasie, štrajk, atď. Stravu vám letecká spoločnosť musí zabezpečiť, taktiež ak vám mešká lietadlo viac ako 2 hodiny. Ak Vám táto starostlivosť nebola poskytnutá, nezabudnite si odkladať bločky a faktúry na základe týchto dokladov môžete spätne žiadať preplatenie vzniknutých nákladov.

Ak ste od leteckej spoločnosti dostali voucher, môžete si napriek tomu uplatniť nárok na odškodné?

Ak letecká spoločnosť zastrešila všetky vaše náklady (hotel, jedlo, nápoje, atď.), kým ste čakali na svoj let, stále môžete požiadať o kompenzáciu, pretože tieto náklady sa nepovažujú za kompenzáciu a pokiaľ ide o európske nariadenie, letecké spoločnosti vám musia poskytnúť tieto služby.

Ak máte nejaké otázky ako vybaviť odškodné pri meškaní či zrušení letu, kľudne nás môžete kontaktovať radi vám poradíme.