Ako sa kvôli koronavírusu dostať domov

Ako sa kvôli koronavírusu dostať domov

Prečítajte si náš članok ako sa kvôli koronavírusu dostať domov.

Článok aktualizovaný dňa 30.3.2020

Od 30.3. platia nové tranzitné podmienky pre Českú republiku. Individuálny tranzit cez Českú republiku už nie je možný.

Na základe rozhodnutia vlády Českej republiky sa od pondelka 30. marca 2020 od 00:00 hod. (časové pásmo CET) výrazne sprísnia pravidlá pre tranzit cez územie Českej republiky, a to aj pre občanov členských štátov EÚ.

Slovenskému občanovi bude umožnený tranzit územím ČR za predpokladu, že sa pri vstupe na územie ČR preukážu nótou Veľvyslanectva SR v Prahe. Za týmto účelom je potrebné, aby žiadateľ o návrat do SR tranzitom cez územie ČR požiadať minimálne 48 hodín pred plánovanou cestou príslušné veľvyslanectvo SR v krajine, z ktorej plánuje odchod, o vystavenie uvedenej nóty. Každá prepravovaná osoba je povinná predložiť samostatnú nótu vystavenú na jej meno.

Tranzit individuálne prilietajúcich občanov SR z Letiska V. Havla v Prahe na územie SR bude organizovaný Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR – autobusmi, nakoľko nie je možnosť ďalej pokračovať individuálnou prepravou.

Pristavenie autobusov bude zabezpečené od 30. marca 2020

 • BUS odchod 11. hod
 • BUS odchod 23.00 hod.
 • Občania SR v čase medzi príletom a odchodom autobusu by mali mať umožnený pohyb v priestoroch letiska s rúškom, ktoré musia mať aj počas celého tranzitu cez ČR.

Organizované repatriácie občanov SR cez letisko V. Havla v Prahe

V prípade, že občan SR požiada Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR alebo zastupiteľský úrad v zahraničí o organizovanú repatriáciu do SR cez letisko V. Havla v Prahe leteckým špeciálom ČR alebo komerčným letom, poskytne miestne príslušnému zastupiteľskému úradu v zahraničí údaje potrebné k vystaveniu nóty Veľvyslanectva SR v Prahe, kópiu čestného vyhlásenia o strpení umiestnenia v karanténnom zariadení Ministerstva vnútra SR na dobu nevyhnutnú na vykonanie laboratórnej diagnostiky COVID-19 a tiež podpísané oboznámenie sa s podmienkami ochrany osobných údajov.

Po prílete do Prahy musí predložiť počas pasovej kontroly na letisku V. Havla nótu Veľvyslanectva SR v Prahe a po opustení priestorov letiska nastúpiť do repatriačného autobusu MZVEZ SR s originálom vyplneného a podpísaného čestného prehlásenia o karanténe; počas celého pobytu na území ČR musí mať občan SR zakryté ústa a nos rúškom alebo šatkou.

Po prejazde česko-slovenskej hranice repatriačným autobusom Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR odovzdá slovenský občan príslušníkovi Policajného zboru SR originál vyplneného a podpísaného čestného prehlásenia o karanténe a pokračuje v ceste repatriačným autobusom do karanténneho zariadenia Ministerstva vnútra SR, kde strpí umiestnenie na dobu nevyhnutnú na vykonanie laboratórnej diagnostiky COVID-19. V prípade negatívneho výsledku občan SR individuálne odcestuje do miesta svojho bydliska, kde absolvuje domácu izoláciu v celkovej dobe spoločne 14 dní.

Článok aktualizovaný dňa 15.3.2020

Mnohí riešite, ako sa dostať z Budapešti, Viedne či z Prahy na Slovensko, nakoľko sú aktuálne medzinárodné autobusy a vlaky pozastavené.

Každý kto pricestuje zo zahraničia domov musí podstúpiť 14 dňovú karanténu vrátane ľudí, s ktorými sa dostanete do kontaktu.

Na Slovensko sa dostanú iba tí ľudia, ktorí tu majú trvalý alebo prechodný pobyt.

Slováci, ktorí bývajú v pohraničí do 30 km od hraníc so Slovenskou republikou a majú v pohraničí trvalý, alebo prechodný pobyt a zároveň pracujú na Slovensku, môžu cestovať na Slovensko bez povinnosti karantény musia sa však preukázať potvrdením od zamestnávateľa, že na Slovensko dochádzajú za prácou.

Ministerstvo zahraničných vecí má pripraviť plán návratu občanov Slovenska, ktorí sa chcú z cudziny dostať domov na Slovensko. Občania majú kontaktovať veľvyslanectvá, aby bolo možné zistiť ich počty a rozhodnúť kedy a akou formou ich prepraviť.

Ako sa kvôli koronavírusu dostať domov:

Z Viedne:

 • Odvezie vás niekto, kto z Rakúska ide na Slovensko. Skúsiť môžete zohnať niekoho napr. cez BlaBlaCar alebo skupinu na FB Transfery/spolujazda z/na letiská.
 • Máte zaparkované auto na letisku vo Viedeni v tomto prípade vás normálne pustia cez hranicu, no musíte počítať že na Slovensku vás čaká 14-dňová karanténa.
 • Z viedenského letiska pôjdete vlakom do Wolfstalu a odtiaľ 5km na hranicu Berg.
 • Odveziete sa do Viedne a z Viedne pôjdete autobusom/vlakom do Kittsse a prejdete pešo na Slovensko, kde vás niekto vyzdvihne.
 • Taxík vás odvezie po hranice, následne prejdete pešo a na Slovensku vás niekto vyzdvihne.

Z Budapešti:

 • Odveziete sa z Budapešti do maďarského Komárna a prejdete pešo cez most do Komárna.
 • Z Budapešti sa dostanete do Esztergomu (Ostrihomu) vlakom a odtiaľ cez most do Štúrova pešo.
 • Z Budapešti sa dostanete do Rajky a odtiaľ pešo do Čuňova

Z Prahy:

 • Sa môžete dostať vlakom po hranicu do Břeclavu odtiaľ buď po vás niekto príde autom najlepšie niekto z rodiny, s kým by ste boli v 14 dňovej karanténe, alebo ísť taxikom do Kútov a odtiaľ vlakom.

Do Čiech:

 • Česká vláda posiela špeciálne autobusy, ktoré vás odvezú do Čiech. Okrem spojov, ktoré v nedeľu zamierili do Mníchova, Frankfurtu a Viedne, sa pripravujú aj prvé linky do Veľkej Británie viac info nájdete tu:

Najčastejšie otázky a odpovede týkajúce sa obmedzení v doprave sa dočítate tu:

Ak máte nejaké otázky kľudne nás môžete kontaktovať radi vám poradíme.