Odškodné za poškodenú, oneskorenú alebo stratenú batožinu

Odškodné za poškodenú alebo stratenú batožinu

Pripravili sme pre vás článok na aké odškodné za poškodenú, oneskorenú alebo stratenú batožinu máte nárok. Batožina sa vám mohla stratiť, prípadne mešká z viacerých dôvodov. Často ide o chybu v systéme na letisku, kedy batožina ostane z technických príčin niekde na letisku. V horšom prípade ju pracovníci letiska nechtiac umiestnia do nesprávneho lietadla.

Za poškodenú, oneskorenú či stratenú batožinu máte nárok na odškodné do výšky 1300 Eur.

Čo robiť, ak po prílete do danej destinácie na letisku zistíte, že vám batožina nedorazila?

Treba ísť na oddelenie reklamácie batožín (Lost Baggage/Luggage alebo Baggage Claim) nachádza sa v príletovej hale kde je pracovník, ktorý rieši tieto prípady. Pri vybavovaní reklamácie je potrebné vypísať reklamačný formulár (Property Iregularity Report) s pracovníkom letiska. Vypýtajte si kópiu vyplneného formulára a potvrdenie o poškodení alebo strate batožiny.

Vo formulári budete vyplňovať otázky typu ako vyzerá vaša batožina, odkiaľ ste leteli a pod. Pracovník často dokáže ihneď preveriť informáciu o stratenej batožine. Každá batožina pri check-ine dostane unikátny kód, podľa ktorého ju vedia identifikovať na ktoromkoľvek medzinárodnom letisku. Väčšinou dostanete odpoveď na vašu otázku kde je batožina do niekoľkých minút. Povedia vám aj približnú informáciu, kedy váš kufor dorazí. Kufor vám privezú do hotela. Adresu hotela a tel.č. vyplníte do formulára. V hoteli, v ktorom budete ubytovaný povedzte na recepcii, že čakáte váš kufor z letiska.

Čo robiť, ak po prílete do danej destinácie na letisku zistíte, že vaša batožina je poškodená?

V prípade poškodenia vašej batožiny vyplňte na letisku tlačivo (Damage Report) a spolu s personálom poškodenie zdokumentujte. V prípade, že poškodenie na svojej batožine nájdete až doma, potom máte ešte sedem dní od dátumu letu, kedy môžete uplatniť reklamáciu.

Načo máte nárok, ak je vaša batožina stratená alebo mešká?

Letisko je povinné cestujúcemu pri stratenej či oneskorenej batožine poskytnúť veci potrebné na osobnú hygienu. Takýto balíček by vám mali poskytnúť už na pracovisku zákazníckeho servisu. Ak vaša batožina mešká, alebo sa stratila, máte nárok na odškodné. Vždy si však treba naštudovať podmienky konkrétnej leteckej spoločnosti. Vo väčšine prípadov to funguje tak, že letecká spoločnosť preplatí vaše škody spôsobené stratou či neskorým doručením batožiny. Stačí jej poslať potvrdenie o meškaní kufra vydá vám ho zákaznícke centrum letiska a pokladničné bloky od oblečenia a vecí, ktoré ste si nutne museli zabezpečiť po prílete.

Ak sa vaša batožina našla do pár dní, máte nárok na preplatenie nákladov, ktoré sa týkajú kúpy nevyhnutých vecí.

Načo máte nárok, ak je vaša batožina poškodená?

Ak letecká spoločnosť vašu reklamáciu uzná, môže vám batožinu nechať opraviť, nahradiť novou v rovnakej hodnote alebo vyplatiť finančnú náhradu zodpovedajúcu hodnote vašej batožiny.

Ako požiadať o odškodné

Sťažnosť z dôvodu straty, oneskorenia alebo poškodenia batožiny treba leteckej spoločnosti zaslať písomne do 7 dní od straty spolu s priloženými účtenkami a v prípade oneskorenia batožiny do 21 dní od doručenia.
Ak sa vaša batožina nenašla do 21 dní, považuje sa za stratenú a vy tak máte nárok na vrátenie peňazí.

Ak u leteckej spoločnosti nepochodíte kontaktovať môžete vnútroštátne orgány u nás je to Slovenská obchodná inšpekcia. Jednoduchšia možnosť je využiť služby spoločnosti, ktorá za vás vybaví odškodnenie za poškodenú, stratenú alebo oneskorenú batožinu. Vybavenie je pre vás zadarmo spoločnosť si za vymáhanie berie 25% províziu z vymáhanej sumy. Odškodné za poškodenú, stratenú alebo oneskorenú batožinu, ktorá za vás vybaví odškodnenie si môžete vybaviť tu:

Rady pred cestou, ak by sa vaša batožina stratila, poškodila alebo omeškala.

Batožinu si pred odovzdaním na check-ine odfoťte do mobilu.

Do podpalubnej batožiny si nebalte nič cenné.

Do príručnej batožiny si zabalte všetko cenné čo si beriete so sebou ako sú notebook, mobil, foťák, peniaze a kreditné karty.

Do príručnej batožiny si pribalte najnutnejšie veci, ktoré budete potrebovať v prípade, že by váš kufor sa omeškal, alebo stratil.

Ak má vaša batožina hodnotu viac ako 1300 Eur, uzatvorte si pred cestou dodatočné komerčné poistenie.

Veríme že vám tento článok pomôže pri vybavení odškodného za poškodenú, oneskorenú alebo stratenú batožinu.

Ak máte nejaké otázky kľudne nás môžete kontaktovať radi vám poradíme.