Archív pre zančku: stratená batožina

Odškodné za poškodenú alebo stratenú batožinu

Odškodné za poškodenú, oneskorenú alebo stratenú batožinu

Pripravili sme pre vás článok na aké odškodné za poškodenú, oneskorenú alebo stratenú batožinu máte nárok. Batožina sa vám mohla stratiť, prípadne mešká z viacerých dôvodov. Často ide o chybu v systéme na letisku, kedy…