Ako využiť rekreačný poukaz od zamestnávateľa

4*Grandhotel Praha s raňajkami a wellness od 79 €

Ako využiť rekreačný poukaz od zamestnávateľa?

Od roku 2019 môžu niektorí zamestnanci využívať príspevky na rekreáciu, ktoré upravuje § 152a zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“).

Ak ste zamestnaný vo firme na trvalý pracovný pomer (nie na dohodu) s viac ako 49 zamestnancami a odrobili ste v danej firme aspoň 24 mesiacov, môžete svojho zamestnávateľa požiadať o príspevok na rekreáciu na Slovensku – tzv. rekreačný poukaz. Zamestnanec môže v jednom kalendárnom roku požiadať o príspevok na rekreáciu len jedného zamestnávateľa.

Aké sú podmienky uplatnenia rekreačného poukazu?

Podmienkou uplatnenia rekreačného poukazu je absolvovanie pobytu obsahujúceho stravovacie služby alebo iné služby súvisiace s rekreáciou na území SR s minimálnou dĺžkou 2 noci. Rekreačný poukaz je možné využiť na jeden, alebo viac pobytov počas kalendárneho roka, a to do maximálnej výšky 275 € za kalendárny rok. Zamestnávateľ vám preplatí 55 % z celkovej sumy, ktorú ste za pobyt zaplatili

V prípade, ak zamestnanec pracuje na tzv. „skrátený pracovný úväzok“, suma príspevku na rekreáciu, resp. rekreačného poukazu sa mu znižuje, a to v pomere zodpovedajúcom kratšiemu pracovnému času. Napr. zamestnanec, ktorý pracuje na polovičný úväzok, má nárok len na maximálnu výšku príspevku v sume 137,50 € (krátenie príspevku o 1/2 zo sumy 275 €).

Ako má zamestnanec požiadať o príspevok na rekreáciu?

Najneskôr do 30 dní od skončenia rekreácie je potrebné Vášmu zamestnávateľovi predložiť účtovný doklad (faktúru) z ubytovacieho zariadenia, v ktorom ste boli ubytovaní, na ktorom je uvedené vaše meno, termín pobytu a celková cena pobytu, alebo pobytového balíka. Zamestnávateľ následne vyplatí zamestnancovi príspevok na rekreáciu v najbližšom výplatnom termíne (ak sa nedohodnú inak).

Je zamestnávateľ povinný preplatiť výdavky na rekreáciu spojené s rodinou zamestnanca?

V prípade, ak sa so zamestnancom na rekreácii zúčastňuje aj rodina: manžel (manželka), vlastné dieťa, dieťa zverené do náhradnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, dieťa zverené do starostlivosti pred rozhodnutím súdu o osvojení, iná osoba žijúca v spoločnej domácnosti (napr. druh, družka), zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi príspevok na rekreáciu a preplatiť aj výdavky spojené s rekreáciou jeho rodiny.

Veľmi dôležité je vedieť, že výdavky na rekreáciu nemôže zaplatiť hociktorý člen z rodiny, či z priateľov, nakoľko ak zamestnanec chce, aby mu zamestnávateľ preplatil výdavky spojené s rekreáciou, musia byť zaplatené z jeho účtu, resp. z účtu jeho manželky, ak nemajú zrušené bezpodielové spoluvlastníctvo manželov.

Podrobnejšie informácie ohľadne získania rekreačného poukazu sa dočítate na stránke finančnej správy tu:

Ak máte nejaké otázky kľudne nás môžete kontaktovať radi vám poradíme.